Kontakt

+48 71 33 57 225

Sekretariat

+ 48 71 38 59 614

Dział handlowy

+ 48 37 24 740

Fax

Napisz do nas

Kontakt

Godziny pracy

09:00  – 16:00 
poniedziałek – piątek

Biuro

WZZ „Herbapol” SA
Spółka z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000104938
kapitał zakładowy 4 748 200 zł w całości opłacony. NIP: 897–10–01–555; REGON: 930262929

Phone: +48 71 33 57 225
Email: herbapol@herbapol.pl

Scroll to Top